Rybí restaurace Šupina a Šupinka, apartmány

Úhoř říční

 Kresba © Radek Doško
 • latinsky: Anguilla anguilla
 • slovensky: Úhor obyčajný
 • anglicky: Eel
 • německy: Aal, Flussaal
 • řád: Holobřiš
 • čeleď: Úhořovití
 • potrava: všežravec, dravec
 • délka života: 20 let
 • pohlavní dospělost: 10-15 let
 • doba rozmnožování:
 • běžná velikost: 50-80 cm
 • maximum: možná až 150 cm

Úhoř je naprosto nezaměnitelná ryba obývající vody velké části Evropy. Je proslulý svým ojedinělým rozmnožovacím cyklem, během něhož táhnou dospělé ryby do vzdálených oblastí Atlantiku (Sargasové moře) a plůdek se pak obtížnou a strastiplnou cestou vrací na místa, kde vyrostli jeho rodiče.

Do vnitrozemských vod však pronikají pouze samice, samci se zdržují v blízkosti moře v ústích řek. Během výzkumů bylo na našem území nalezeno jen několik samců, prakticky všichni naši úhoři jsou samičího pohlaví.

Celou záležitost s úhořím cestováním dnes komplikuje značná neprůchodnost vodních toků pro migrující ryby (jezy, přehrady), takže přežití této ryby je na mnoha místech zajišťováno pouze umělým vysazováním.

Díky tomu je úhoř rozšířen i tam, kde se původně nevyskytoval (otázka možnosti návratu dospělých ryb na trdliště se zpravidla ani neřeší).

Na dalších místech zase jeho stavy klesají, protože drahé vysazování ani zdaleka nestačí nahradit původně bohatý přísun mladých jedinců putujících přirozenou cestou.

Díky velkému zájmu o komerční chov úhoře dnes existuje množství úhořích farem, které spotřebovávají značnou část ulovených úhořích násad (monté) a zvyšují jejich cenu na trhu, aniž by jakýmkoli způsobem dokázaly přispět k reprodukci tohoto druhu.

Ani cestu do moře nemají dospělí úhoři jednoduchou – v našich vodách jich většina končí rozbita na kusy turbínami hydroelektráren a zvláště úhoři z jižních Čech, jimž stojí v cestě řada několika velkých nádrží po celém toku Vltavy, jsou prakticky bez šancí završit úspěšně svou rozmnožovací pouť.

Úhoř je dravá ryba žijící u dna a vyvíjející převážně noční aktivitu. Je neuvěřitelně žravý a pohyblivý, dokáže se zahrabávat hluboko do dna a putovat pod povrchem bahnitých nánosů, je velmi odolný při krátkodobém pobytu na souši a na svých cestách dovede překonávat nejrůznější překážky.

Jeho tělo se v průběhu vývoje dokonale přizpůsobilo – protáhlo se do hadovitého tvaru a zbavilo všeho zbytečného. Šupiny se zmenšily v drobné čárečkovité útvary zarostlé hluboko v silné kůži pokryté enormní vrstvou slizu, břišní ploutve zmizely a hřbetní a řitní srostly spolu s ocasní dohromady a vytvářejí kolem zadní části těla dlouhý ploutevní lem.

Hlava je malá protáhlá s nečekaně prostornou tlamou a skřelemi dokonale překrytými kožnatým záhybem chránícím citlivé žábry před nadměrným pronikáním bahna. Silná úhoří kůže vytváří značné množství slizu a poskytuje tak úhoři hned dvojí ochranu. Navíc je protkána bohatou sítí krevních vlásečnic a slouží jako pomocný dýchací orgán schopný úhoři zajistit údajně až 85% potřeby kyslíku (pravděpodobně se jedná o spotřebu v klidovém stavu). Díky této adaptaci si může úhoř vystačit s poměrně malým povrchem žaber – ty jsou vzhledem k velikosti ryby skutečně překvapivě malé.

V našich vodách vytváří úhoř dvě morfologické formy – úzkohlavou a širokohlavou. Širokohlavá se vyznačuje robustním válcovitým tělem a samozřejmě i znatelně širší hlavou. Zpravidla se živí většími sousty a v pokročilejším věku bývá vysloveně dravá. Úzkohlavá forma je subtilnější a štíhlá a díky užším čelistem má ve své potravě větší podíl vodních bezobratlých.

Zajímavostí je i fakt, že krev úhoře obsahuje vysoce jedovatou látku silně toxickou zejména vůči organismu savců. Už půl gramu úhořího krevního séra vpraveného injekčně pod kůži dokázalo v laboratorních podmínkách zabít během 4 minut menšího psa (vydry se s tím nějak dokázaly vyrovnat – možná i proto, že jed se účinkem trávicích šťáv celkem rychle rozkládá).

Účinek jedu připomíná intoxikaci zmijím jedem a nelze ho rozhodně podceňovat. Velmi nepříjemné a bolestivé je zejména zasažení oka kapkou úhoří krve a není rovněž žádoucí, aby se tato krev dostala do otevřené rány. Protože je tento jed bílkovinné povahy, je teplotně nestálý a rozkládá se již při teplotách kolem 60°C. Kuchyňsky upravené úhoří maso je proto naprosto neškodné - ba naopak je ceněno jako jedno z nejchutnějších rybích mas vůbec.