Rybí restaurace Šupina a Šupinka, apartmány

Štika obecná

Kresba © Radek Doško
 • latinsky: Esox lucius
 • slovensky: Šťuka obyčajná
 • anglicky: Pike, v USA Northern Pike
 • německy: Hecht
 • hovorově: zubatá
 • řád: Bezostní
 • čeleď: Štikovití
 • potrava: dravec
 • délka života: 15 let
 • pohlavní dospělost: 2. rok
 • doba rozmnožování: březen-duben
 • běžná velikost: 40-70 cm
 • maximum: přes 140 cm

Štika obecná je na území Evropy jednoznačně nejznámější dravou sladkovodní rybou.

Je to dáno obrovským rozšířením i schopností přizpůsobit se životu v nejrůznějších podmínkách - od pstruhových potoků přes tůně, rybníky, nížinné řeky a přehrady až po brakické vody proslazených mořských zálivů.

Kromě Evropy se vyskytuje i v Asii a žije i v Severní Americe. Všude je běžným rychle rostoucím dravcem lovícím vzhledem ke své velikosti poměrně velkou kořist a dorůstajícím velkých rozměrů.

Díky tomu neušla ani pozornosti sportovních rybářů, mezi nimiž se najdou i takoví, kteří se na lov tohoto druhu vysloveně specializují.

Splést si štiku s jinou rybou je téměř nemožné.

Dlouhé zelené tělo poseté kamufláží světlých skvrn, ocasní a hřbetní ploutev posunuté až téměř k ocasu a především prostorná tlama plná ostrých zubů

To vše jsou téměř neodmyslitelné atributy ryby, které sportovní rybáři často familiérně říkají „zubatá“.

U nás je štika hojně loveným i chovaným druhem. Populace v mnoha sportovních revírech jsou ale závislé na umělém vysazování, protože ne všude nacházejí štiky dobré podmínky k přirozenému výtěru a navíc jsou vystaveny značnému rybářskému tlaku.